Dalāmies pieredzē

III. DZĪVOT PĒC SIRDSAPZIŅAS BRĪVDABAS KONFERENCE’ 2018 “LATVIJAI 100 – KĀ SAGLABĀT VALSTS NEATKARĪBU”, 14.07.2018.27.06.2018

Mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē par priekšnosacījumiem, lai mums būtu prieks dzīvot Latvijā, stiprinot Valsts neatkarību. Mērķa grupa: Visi interesenti, kuri vēlas attīstīt spēju saklausīt savu Sirdsapziņu, izprast kā risināt dažādas grūtas pārbaudījumu situācijas un kādas pārmaiņas nepieciešamas Latvijas Valstī. Norises laiks: 2018.gada 14.jūlijs, plkst. 11.00-18.00 Norises vieta: “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks”, Siguldas pagasts, Siguldas novads. Dalības maksa: EUR […]

Glābsim mūsu Latvijas vērtību – mežus!28.11.2017

100 kailcirtes Latvijas simtgadei ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumi atļautu kailcirtes Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus. Ja Tev rūp viena no Latvijas […]

Kāpēc bērniem nedrīkst mācīt lepoties ar saviem sasniegumiem?12.10.2017

Pašlaik sabiedriskajai apspriešanai projekts Skola 2030 nodevis projektā sagatavoto materiālu: “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts” (materiālu skatīt šeit). Es neesmu paspējusi rūpīgi izskatīt visu materiālu, un to noteikti izdarīšu, bet manu uzmanību jau piesaistīja pirmsskolas sadaļā  – galvenie sasniedzamie rezultāti beidzot pirmsskolu caurviju prasmes – attīstīt prasmi bērnam lepoties ar saviem sasniegumiem. […]

Sirdsapziņas skola – jauns redzējums jaunās paaudzes attīstībā23.09.2017

Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības sistēmā, 2017.gada 22.septembrī Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” valde pieņēma lēmumu dibināt izglītības iestādi “Sirdsapziņas skola”, kas ir Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” struktūrvienība. Kāpēc radās doma par Sirdsapziņas skolas dibināšanu? Lēmuma pamatā bija sekojoši motīvi: 1. Bērnu un jauniešu zināšanu līmeņa un uzvedības pasliktināšanās. 2. […]

I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”28.08.2017

2017.gada 23. augustā Sevis izzināšanas un harmonizācijas parkā Siguldas tuvumā notika I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference pedagogiem “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”, ko organizēja Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”. Konferencē piedalījās 80 klausītāju – skolotāji no skolām no visas Latvijas. Visi konferences dalībnieki saņēma dāvanā nesen iznākušo autoru kolektīva (E. Rudzāte, […]

Dzimšanas dienas stāsts26.08.2017

2017.gada 23.augustā Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” organizēja I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konferenci “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem?”, kurā uzstājās Mārīte Akmentiņa par tēmu “Tikumiskās audzināšanas sākumposms jeb kā ielikt tikumības pamatus bērniem vecumā līdz 7 gadiem.” Klausītājus ļoti uzrunāja Mārītes izstāstītais stāsts bērniem dzimšanas dienas laikā. Dzimšanas dienas stāsts Reiz […]

Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča viedoklis par notikumiem Latvijā23.08.2017

2017.gada 22.augustā LTV1 raidījumā 1:1 žurnālists Gundars Rēders sarunājās ar katoļu arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču, kas pauda savu viedokli arī jautājumā, kāpēc svarīgi dzīvot pēc sirdsapziņas un kādas sekas piemeklē valsti, ja tās iedzīvotāji kā galveno vērtību uzskata materiālo labklājību un neattīsta garīgumu. Iesakām noskatīties šo raidījumu ikvienam, kam rūp Latvijas nākotne. 1:1 Gundars Rēders: Zbigņevs […]

Pārmaiņas izglītības sistēmā, saglabājot izglītības iestādes lauku teritorijās21.07.2017

Vakar sabiedrību pāršalca ziņa par Izglītības un zinātnes ministrijas iecerēm veikt izmaiņas vidusskolās. Manu uzmanību pievērsa Ministra izteikti vārdi, ka vidusskolu reforma dos iespēju pedagogiem nopelnīt lielākas algas. Protams, tika pieminēta arī izglītības kvalitāte, bet galvenais kritērijs tomēr bija kvantitatīvs – skolēnu skaits. Kāpēc mēs veicam reformu? Tas ir kritiski svarīgs jautājums. Es piekrītu, ka […]

Sabiedrības tikumiskā audzināšana – Valsts prioritāte17.07.2017

Izglītības sistēmā liels uzsvars tiek likts uz skolēnu intelektuālo attīstību, bet garīgā attīstība ir atstāta novārtā. Skolēni neizprot vai tiešām Dievs pastāv, vai pastāv Smalkais plāns utt. Dieva noliegšana novedusi pie tā, ka intelektuāli attīstīts cilvēks kļūst cietsirdīgs. Kā attīstās cietsirdība? Tā attīstās no skumjām. Jo iekšēji cilvēkā ir vairāk skumjas, jo ārēji cilvēks ir […]