Ticībā

1. Ir atļautas visas reliģijas, kuru pamatā ir patiesa ticība – ticība tam, ka viss ir Dievs – viss, kas ir mūsu apkārtnē. Patiesa ticība ir balstīta mīlestībā uz Dievu, mīlestībā pret tuvāko, dabu, planētu, visu dzīvo.

2. Īsta ticība ir dzīvošana pēc Sirdsapziņas.

3. Ir aizliegtas ticības un reliģijas, kas propagandē jebkādu nācijas, tautības, rases, sociālas grupas pārākumu. Tradicionālajām reliģijām, kam piemīt tamlīdzīgas nepilnības, jātiek reformētām.

4. Sabiedrība tiek izglītota par reliģijām, to atšķirībām un vienoto, kā arī veidiem, kā sabiedrība tiek ietekmēta savtīgos nolūkos.

5. Sabiedrībai tiek sniegta palīdzība atgriezties ticībā pie Dieva un celt apziņas līmeni, atsakoties no jebkādiem piespiešanas veidiem.