Kultūrā

1. Valsts atbalsta visas kultūras nozares, kas dara cilvēku labāku, paaugstinot apziņas līmeni.

2. Sabiedrība tiek informēta par tām kultūras nozarēm, kas pārkāpj vai aicina pārkāpt sabiedrības uzbūves un cilvēka uzvedības tikumiskos principus vai postoši iedarbojas uz cilvēku.

3. Mūzikas un mākslas pamatizglītība atbilstoši vecuma grupām tiek paplašināta visu pirmsskolas iestāžu un pamatskolu programmās.

4. Bērniem un jauniešiem ir nodrošinātas papildus iespējas bez maksas turpināt un papildināt savu muzikālo vai mākslas izglītību specializētās mūzikas un mākslas izglītības iestādēs.

5. Kultūrvēsturiskās vērtības tiek saglabātas un aizsargātas, attīstot sabiedrībā interesi un paaugstinot zināšanu līmeni par kultūru un tās attīstību.

6. Ar valsts finansiālu atbalstu sabiedrībā tiek popularizētas dažādas kultūras tradīcijas, izskaidrojot to nozīmību Latvijas identitātes saglabāšanai.

7. Valsts atbalsta amatieru mākslas, mūzikas pastāvēšanu un attīstību.

8. Valsts atbalsta profesionālo mākslu un mūziku, uztur nacionālas nozīmes kolektīvus, veicina jauno talantu izglītošanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas.

9. Valsts veicina literatūras un publicistikas nozīmīguma attīstību.