Piedošanas mācība

Piedošanas mācības 1.nodarbība “Kas ir Dievs un kā Viņu sasniegt?”

Piedošanas mācības 2.nodarbība “Smalkā plāna, Augstāko spēku, Praviešu un Sūtņu sadarbība ar materiālo pasauli”

Piedošanas mācības 3.nodarbība “Gars, Dvēsele un Ķermenis”

Piedošanas mācības 4.nodarbība “Atdzimšanas un Mācības likumi”

Piedošanas mācības 5.nodarbība “Karmas likums”

Piedošanas mācības 6.nodarbība “Polaritātes un Piesaistes likumi”

Piedošanas mācības 7.nodarbība “Ticības un Mīlestības likumi”

Piedošanas mācības 8.nodarbība “Tikumības likums”

Piedošanas mācības 9.nodarbība “Piedošanas likums”

Piedošanas mācības 10.nodarbība “Brīvās gribas, Brīvības un Harmonijas likumi”

Piedošanas mācības 11.nodarbība “Došanas-ņemšanas, Hierarhijas likumi”

Piedošanas mācības 12.nodarbība “Neveiksmīgas laulības cēloņi un sekas”

Piedošanas mācības 13.nodarbība “Mīlestības trūkuma cēloņi un sekas”

Piedošanas mācības 14.nodarbība “Attiecību veidošana”

Piedošanas mācības 15.nodarbība “Poligāmija jeb paralēlo attiecību dzīve”

Piedošanas mācības 16.nodarbība “Laulības šķiršanas cēloņi un sekas”

Piedošanas mācības 17.nodarbība “Mīlestības ilūzija”

Piedošanas mācības 18.nodarbība “Laimīgas laulības attīstība”

Piedošanas mācības 19.nodarbība “Dzīves jēga”

Piedošanas mācības 20.nodarbība “Dzīves misija un uzdevumi”

Piedošanas mācības 21.nodarbība “Slimības un to cēloņi”

Piedošanas mācības 22.nodarbība “Vainas izjūtas sniegtā mācība un atbrīvošana”

Piedošanas mācības 23.nodarbība “Baiļu sniegtā mācība un atbrīvošana”

Piedošanas mācības 24.nodarbība “Dusmu sniegtā mācība un atbrīvošana”

Piedošanas mācības 25.nodarbība “Bērna iemiesošanās un audzināšana”

Piedošanas mācības 26.nodarbība “Laime un ciešanas”

Piedošanas mācības 27.nodarbība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”

Piedošanas mācības 28.nodarbība “Cilvēciskās vērtības”

Piedošanas mācības 29.nodarbība “Garīgā attīstība un izglītība”

Piedošanas mācības 30.nodarbība “Harmonija cilvēkā, ģimenē un sabiedrībā”

Piedošanas mācības 31.nodarbība “Materiālā labklājība”

Piedošanas mācības 32.nodarbība “Negatīvo rakstura īpašību mācības”

Piedošanas mācības 33.nodarbība “Pozitīvo rakstura īpašību attīstība”