Valsts pārvaldē

1. Valsts pārvaldē strādā tikai ierēdņi, kam piemīt daudz labo tikumu un kas ar savu darbu un attieksmi pret dzīvi to ir pierādījuši.

2. Par valsts vadītāju var kļūt cilvēks, kas ievēro Labā un taisnīguma principus un to ir pierādījis ar savu darbu un personisko dzīvi.

3. Visu valsts iestāžu un to pakļautībā esošo iestāžu vadītāji ievēro Augstākās vērtības – Augstāko likumu – Labo un taisnīgumu, un ir paraugs saviem padotajiem.

4. Vissvarīgākie valsts iestādes efektivitātes rādītāji ir:

a) cik saprātīgi iestāde tērē nodokļu maksātāju naudu;

b) kādu labumu Latvijas sabiedrība ir guvusi no ieguldītās naudas;

c) ar cik lieliem resursiem un cik gudri tiek sasniegti mērķi.

5. Pastāv speciāla mācību iestāde, kurā par pasniedzējiem strādā un kur tiek apmācīti vistikumīgākie un visapzinīgākie sabiedrības locekļi, no kuru vidus ar laiku tiek komplektēts pārvaldes aparāts un izvēlēts valsts vadītājs.

6. Valsts pārvaldē ir tik liels ierēdņu skaits, cik liela ir to darba vērtība valsts labā, t.i., tiek novērtēta katra ierēdņa darba vērtība valsts labā.

7. Valsts pārvaldē tiek samazināta birokrātija līdz minimumam, izveidojot viegli pārraugāmu pārvaldības sistēmu, izmantojot moderno tehnoloģiju risinājumus.