Par reliģiju

Kurā brīdī cilvēks sāk domāt un interesēties par Smalko Pasauli?16.11.2018

Atbildi uz jautājumu – kurā brīdī cilvēks sāk domāt un interesēties par Smalko Pasauli?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 3.grāmatas 1.nodaļu “Cilvēks pats pret sevi”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS-ĒTIKAS-MOZAĪKA_3.grāmata_Cilvēks-nepieņem_1.daļa

Kas satraucas par vietu kapsētā un apbedīšanas rituālu?28.05.2018

Atbildi uz jautājumu – kas satraucas par vietu kapsētā un apbedīšanas  rituālu?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 4.nodaļu “Mācības pielietošana”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana_Apakšnodaļas

Kā var cilvēkus pievērst ticībai?27.05.2018

Atbildi uz jautājumu – kā var cilvēkus pievērst ticībai?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 4.nodaļu “Mācības pielietošana”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_4.nodaļa_Mācības pielietošana_Apakšnodaļas

Vai un kā Augstākie Spēki rāda ceļu?23.04.2018

Atbildi uz jautājumu – vai un kā Augstākie Spēki rāda ceļu?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 1.nodaļu “Aicinājums”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_1.nodaļa_Aicinājums

Kāpēc jūs baidāties noticēt?20.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc jūs baidāties noticēt? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanata Kumaras 2014. gada 20.jūnija vēstījumu (diktātu) “Jūsu uzdevums ir saglabāt savu dvēseli“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā atgūt savu vienotību ar Dievu?17.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kā atgūt savu vienotību ar Dievu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kuthumi 2013. gada 26. decembra vēstījumu (diktātu) “Ja jūs nedomājat par Dievu, tad jūs atdalāt sevi no Dieva“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas ir cilvēces glābšanas trose?08.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kas ir cilvēces glābšanas trose? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus  2013. gada 27.jūnija vēstījumu (diktātu) “Par Mācības pamatiem un Mācības došanas nepārtrauktību“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā atklāt sevī Dievu?07.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kā atklāt sevī Dievu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Lielais Dievišķais Virzītājs  2013. gada 25.jūnija vēstījumu (diktātu) “Būt Dievā – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc ir nepieciešamas lūgšanas?05.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc ir nepieciešamas lūgšanas? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotājas Mātes Marijas  2013. gada 23.jūnija vēstījumu (diktātu) “Ielaidiet savā dzīvē Dievu!“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas jūsu dzīvē būs galvenais?03.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kas jūsu dzīvē būs galvenais? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Budas 2013. gada 21.jūnija vēstījumu (diktātu) “Mainiet sevi, tiecieties, un jūs iegūsiet Budas zelta goda drānas un Dievišķās Gudrības dārgumus“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/