Par reliģiju

Kas ir Gaismas Skolotāji?07.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kas ir Gaismas Skolotāji? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sen Žermēna 2010. gada 10.janvāris vēstījumu (diktātu) “Saruna par Zelta Laikmetu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Gudrības Valdoņu novēlējumi Jaunajā gadā!31.12.2017

Nebaidieties it nekā! Tiem, kas ir ar Dievu, nav nekā baismīga!   Par ticību. Sanats Kumara https://youtu.be/0H1hKgNJTi8 Ticības trūkums traucē cilvēcei uzņemt nopietni mūsu rekomendācijas. Ticības trūkums ir klupšanas akmens daudzām dvēselēm. Es jums paskaidrošu, kāpēc jūs baidāties noticēt un kāpēc jūs ar piesardzību izturaties pret jebkuru jaunu mācību un pat pret vecām reliģijām. Nevienā […]

Kāda ir dievišķā kārtība?30.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kāda ir dievišķā kārtība? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Mozus 2010. gada 3.janvāris vēstījumu (diktātu) “Bez kosmiskās Hierarhijas atjaunošanas uz Zemes, bez Dievišķā Likuma godāšanas Zemes cilvēcei nav nākotnes“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā var sazināties ar Jēzu?29.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kā var sazināties ar Jēzu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus 2006. gada 8.jūlijs vēstījumu (diktātu) “Es tiecos uz saskarsmi no sirds uz sirdi ar tiem, kuri ir gatavi tādai saskarsmei“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kur ir durvis, kas ved uz mūžību?18.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kur ir durvis, kas ved uz mūžību? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Buda 2009. gada 13.decembris vēstījumu (diktātu) “Mācība par pašreizējo situāciju uz Zemes un par jūsu garīgo meklējumu virzienu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāda Mācība sastopas ar pretestību?16.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kāda Mācība sastopas ar pretestību? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Lanello 2009. gada 9.decembris vēstījumu (diktātu) “Jebkura Mācība, kas netiek nostiprināta praksē, ir mirusi mācība“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kur mājo Dievs?06.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kur mājo Dievs? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus 2009. gada 3.janvāra vēstījumu (diktātu) “Patiesība, Dievs, Mīlestība ir jūsos“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas ir visu patieso reliģiju pamatā?04.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kas ir visu patieso reliģiju pamatā? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus  2008. gada 25.jūnija vēstījumu (diktātu) “Iekšējā un ārējā Mācība“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kādi baušļi mums jāatceras?25.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kādi baušļi mums jāatceras? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja ES ESMU TAS KAS ES ESMU  2008. gada 8.janvāra vēstījumu (diktātu) “Baušļi “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Ar ko atšķiras sekta no īstas Mācības?11.11.2017

Atbildi uz jautājumu – ar ko atšķiras sekta no īstas Mācības? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2007. gada 10.jūlija vēstījumu (diktātu) “Vasaras diktātu cikla nobeiguma vēstījums“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/