Par reliģiju

Vai un kā Augstākie Spēki rāda ceļu?23.04.2018

Atbildi uz jautājumu – vai un kā Augstākie Spēki rāda ceļu?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 1.nodaļu “Aicinājums”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_1.nodaļa_Aicinājums

Kāpēc jūs baidāties noticēt?20.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc jūs baidāties noticēt? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanata Kumaras 2014. gada 20.jūnija vēstījumu (diktātu) “Jūsu uzdevums ir saglabāt savu dvēseli“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā atgūt savu vienotību ar Dievu?17.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kā atgūt savu vienotību ar Dievu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kuthumi 2013. gada 26. decembra vēstījumu (diktātu) “Ja jūs nedomājat par Dievu, tad jūs atdalāt sevi no Dieva“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas ir cilvēces glābšanas trose?08.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kas ir cilvēces glābšanas trose? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus  2013. gada 27.jūnija vēstījumu (diktātu) “Par Mācības pamatiem un Mācības došanas nepārtrauktību“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā atklāt sevī Dievu?07.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kā atklāt sevī Dievu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Lielais Dievišķais Virzītājs  2013. gada 25.jūnija vēstījumu (diktātu) “Būt Dievā – tas vienkārši ir jūsu apziņas stāvoklis“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc ir nepieciešamas lūgšanas?05.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc ir nepieciešamas lūgšanas? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotājas Mātes Marijas  2013. gada 23.jūnija vēstījumu (diktātu) “Ielaidiet savā dzīvē Dievu!“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas jūsu dzīvē būs galvenais?03.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kas jūsu dzīvē būs galvenais? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Budas 2013. gada 21.jūnija vēstījumu (diktātu) “Mainiet sevi, tiecieties, un jūs iegūsiet Budas zelta goda drānas un Dievišķās Gudrības dārgumus“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kam mēs esam pateicību parādā par savu evolūciju?01.03.2018

Atbildi uz jautājumu – kam mēs esam pateicību parādā par savu evolūciju? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Zaratustra 2012. gada 27.decembris vēstījumu (diktātu) “Jums ir jāizjūt godbijība pret lielo upuri, ko Sanats Kumara ir nesis jūsu dzīvesplūsmu labā“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Ko darīt rietumu cilvēcei, kas ir pazaudējusi īstās tradīcijas?28.02.2018

Atbildi uz jautājumu – ko darīt rietumu cilvēcei, kas ir pazaudējusi īstās tradīcijas? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Buda Vairočana 2012. gada 26.decembris vēstījumu (diktātu) “Jūsos slēpjas gigantisks pašnoskaņošanās potenciāls uz Augstākajām pasaulēm“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāds ir jūsu šī iemiesojuma uzdevums?25.02.2018

Atbildi uz jautājumu – kāds ir jūsu šī iemiesojuma uzdevums? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Šiva 2012. gada 22.decembris vēstījumu (diktātu) “Es atnācu dot jums Mācību par Dievu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/