I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”28.08.2017

2017.gada 23. augustā Sevis izzināšanas un harmonizācijas parkā Siguldas tuvumā notika I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference pedagogiem “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”, ko organizēja Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”.

Konferencē piedalījās 80 klausītāju – skolotāji no skolām no visas Latvijas.

Visi konferences dalībnieki saņēma dāvanā nesen iznākušo autoru kolektīva (E. Rudzāte, L. Ērgle, I. Sāre, M. Akmentiņa, I. Rudzāte, G. Delijeva) grāmatu “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

   

Bibliotēkā bija apskatāmas T.Mikušinas grāmatas gan krievu, gan latviešu valodā. Bija iespēja arī iegādāties grāmatas latviešu valodā.

Konferences programmā uzstājās lektori:

  • E. Rudzāte “Kas ir tikumība? Kā tikumību uztver skolēni? Kāpēc tikumiskā audzināšana sastop pretestību sabiedrībā?”
  • G. Delijeva “Tikumiskā audzināšana un garīgums”
  • Sekoja tematiska, izzinoša pastaiga E. Rudzātes vadībā pa parku “Kā audzināt bērnus un jaunatni ar dabas skaistumu un mākslas objektiem.
  • M. Akmentiņa “Tikumiskās audzināšanas sākumposms vai kā ielikt tikumiskos pamatus bērniem līdz 7 gadu vecumam.
  • M. Tālberga “Cilvēciskās vērtības un kā tās mācīt bērniem un jaunatnei”
  • L. Ērgle “Labāko īpašību attīstīšana un to izpausme un atbrīvošanās no sliktajām īpašībām”.

Lektori dalījās savā pieredzē darbā ar bērniem, audzinot viņus ilgus darba gadus.

Lauma īsi iepazīstināja klātesošos arī ar to, kāpēc mūsu laikā tiek dota Mācība, kā arī pastāstīja par Lielās Baltās Brālības sūtni, lai tie cilvēki, kas pirmo reizi ieraudzīja grāmatas ar Gudrības Valdoņu Mācību un pirmo reizi dzirdēja viņiem līdz šim nezināmas lietas, saņemtu patiesu priekšstatu par to visu.

Konferences beigās visi dalībnieki pa vienam tika aicināti saņemt apliecinājumus par dalību konferencē, un ļoti daudzi izteica pateicību organizatoriem un lektoriem par interesanti un vērtīgi pavadīto dienu un saņemtajām zināšanām. Daudzi solīja dalīties ar kolēģiem iegūtajās zināšanās un ar grāmatu, daudzi izteica vēlēšanos aicināt noturēt šāda satura seminārus viņu skolās visiem skolotājiem.

Ļoti atzinīgas atsauksmes tika izteiktas par grāmatu “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Mēs mazliet raizējāmies, kā auditorija uzņems jēdzienus “garīgums” un Dievs, kas ir gan grāmatā, gan lektoru runās. Taču mums par prieku jāsaka, ka nebija nekādas nesapratnes vai iebildumu, nevienam tas nešķita nesaprotami vai nepieņemami.

Savās runās gan Elvita, gan Lauma uzsvēra, ka nav nekādas jēgas runāt par tikumību, ja mums nav Dieva. Viņas atgādināja arī to, ka, lai arī 50 okupācijas gadus dzīvojām ateisma ideoloģijas ēnā, tomēr pie mums Dievs nekad nav bijis aizmirsts, jo Latvijas valsts himna pēc būtības ir lūgšana “Dievs, svētī Latviju!”.

Arī latvju unikālais garīgais mantojums – dainas satur daudzas dziesmas ar dziļu jēgu par Dievu.

Konference bija izdevusies – skolotāji saņēma zināšanas, izpratni un iedvesmu turpmākajam darbam.

Pat laika apstākļi sekmēja veiksmīgu konferences norisi: lietus sākās tikai tajā brīdī, kad klausītāji pēc pastaigas un tējas pauzes bija sagājuši teltī zem jumta un varēja mierīgi turpināt darbu. Drīz šis lietutiņš pierima. Bet, kad dalībnieki jau bija aizbraukuši, vēlāk viss vakars bija lietains.

Materiālu sagatavoja: Lauma Ērgle