Kā kļūt par biedru

Lai kļūtu par Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” biedru, nepieciešams aizpildīt iesnieguma formu un pielikumu iesniegumam – iesaistīšanās biedrības darbā formu:

 1. Iesnieguma forma iestājoties par biedru fiziskai personai: skatīt Iesnieguma forma iestājoties par biedru_fizisk.pers._Feb.2017
 2. Iesnieguma forma iestājoties par biedru juridiskai personai: skatīt Iesnieguma forma iestājoties par biedru_jurid.pers._Feb.2017
 3. Iesaistīšanās biedrības darbā: skatīt Iesaistīšanās biedrības darbā_Feb.2017

Aizpildītās formas lūdzam nosūtīt uz biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” pasta adresi: Brīvības gatve 430-12, Rīga, LV-1024 vai ar elektroniski drošu parakstu uz e-pastu: dzivotpecsirdsapzinas@gmail.com

Pēc dokumentu saņemšanas Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” pārstāvis informēs Jūs par Valdes sēdi, kurā tiks izskatīts iesniegums. Par uzņemšanu jaunais biedrs tiek informēts rakstiski.

 

Saistošie dokumenti:

 1. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapzinas” statūti: Statuti_23.02.2017.
 2. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapzinas” principi: Biedrības Dzīvot pēc Sirdsapziņas principi_Feb.2017
 3. Izglītības, zinātnes, kultūras un fiziskās kultūras darba grupas nolikums: Izgl. un kult. darba gr._27.02.20170001
 4. Ekonomikas un reģionālās attīstības darba grupas nolikums: Ekon. un reģ.att. darba gr.nolikums_27.02.20170001
 5. Veselības un sociālās nodrošināšanas darba grupas nolikums: Vesel. un soc.nod. darba gr._27.02.20170001

 

BIEDRA IEGUVUMI

 • Iespēja piedalīties darba grupās un paust savu viedokli, kā uzlabot darbu visās valstiski svarīgajās jomās, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu prieks dzīvot un strādāt Latvijā.
 • Iespēja piedalīties kopienas izveidošanā.
 • Iespēja piedalīties dažādos pasākumos un mācībās, apgūstot dažādas praktiskas dzīves prasmes un izglītojoties garīgās attīstības jautājumos.

 

BIEDRA MAKSA

Ar 2017. gada 18. februāra biedru kopsapulces lēmumu biedra maksa par kalendāro gadu tika noteikta EUR 20.00.

 

BIEDRA PIENĀKUMI

 1. Ievērot Biedrības statūtus un darbības principus, izpildot biedru kopsapulces un valdes lēmumus.
 2. Regulāri maksāt biedra naudu.
 3. Atbalstīt Biedrības darbību atbilstoši savām iespējām un pēc sirdsapziņas.