Sabiedrības tikumiskā audzināšana – Valsts prioritāte17.07.2017

Izglītības sistēmā liels uzsvars tiek likts uz skolēnu intelektuālo attīstību, bet garīgā attīstība ir atstāta novārtā. Skolēni neizprot vai tiešām Dievs pastāv, vai pastāv Smalkais plāns utt. Dieva noliegšana novedusi pie tā, ka intelektuāli attīstīts cilvēks kļūst cietsirdīgs.

Kā attīstās cietsirdība? Tā attīstās no skumjām. Jo iekšēji cilvēkā ir vairāk skumjas, jo ārēji cilvēks ir cietsirdīgāks. Un otrādi, jo ārēji vairāk cilvēks izrāda skumjas, jo iekšēji viņš ir cietsirdīgāks.

Lai atbrīvotos no skumjām, ir jāapgūst dzīves Mācība, kuru mums caur dažādiem praviešiem un sūtņiem ir devis Dievs. Nelaime tā, ka šobrīd izglītības sistēmā, šis jautājums ir nolikts malā, kas ilgstošā termiņā jau rada nopietnas sekas – cilvēki kļūst cietsirdīgāki gan darba attiecībās, gan ģimenē, gan sabiedrībā.

Jo tālāk cilvēki attālināsies no Dieva, jo skarbāki laiki gaidāmi. Dievs atļauj no sevis attālināties tikai līdz noteiktai robežai. Vai robeža ir sasniegta, to mēs redzēsim jau tuvākajos gados. Vēl nav par vēlu mums atgriezties pie Dieva. Ja šo izvēli izdarīs vismaz 10% pasaules iedzīvotāju, tad slikto scenāriju riski tiks likvidēti un pasaule pakāpeniski kļūs labāka. Ja šo izvēli izdarīs 10% Latvijas iedzīvotāji, tad arī Latvijā slikto scenāriju riski tiks likvidēti  un dzīve pakāpeniski kļūs labāka.

Tā kā pašlaik Latvijā notiek darbs pie izglītības satura pārmaiņām, tad es iesaku izmantot šo iespēju, un padomāt kā līdzsvarot bērnu un jauniešu intelektuālo un garīgo attīstību. Nepietiek runāt par vērtībām, ja netiek runāts par Dievu, Smalko plānu un Dievišķajiem likumiem. Protams, būs jārēķinās ar uzbrukumiem, neapmierinātiem vecākiem, kuru bērniem mācīs par Dievu, tikumības kodeksu utt., bet, mīļie vecāki, vai jūs esat gatavi atkāpties no saviem uzskatiem tikai tad, kad arī jūsu bērns cietsirdībā izdarīs noziegumu vai cietīs no noziedznieka rokas? Tad jau būs par vēlu, un jūs neizpratnē domāsiet, kā tas tā varēja notikt?

Man ir bijušas tikšanās ar ierēdņiem, kuri ir tik dziļā neizpratnē, kāpēc Latvijā ir tik daudz cilvēku, kam nekas neinteresē, kas veģetē uz pārējās sabiedrības rēķina? Kāpēc tik daudz negodīgu cilvēku, kas ļaunprātīgi nemaksā nodokļus, nevis tāpēc, ka nevarētu tos samaksāt? Kāpēc tik daudz cilvēku, kas izdomā krāpnieciskas shēmas, lai no valsts izkrāptu naudu? Tas viss ir tikai tāpēc, ka sabiedrības kolektīvais apziņas līmenis ir pārāk zems. Tas tāpēc, ka izglītības iestādēs audzināšanas darbs ir zem katras kritikas, jeb var pat teikt, ka tā praktiski nepastāv. Tās visas ir tikai sekas.

Mums visiem ir izvēles, un mēs visi par savām izvēlēm uzņemamies atbildību. Šobrīd valstiski ir svarīgi uzņemties atbildību par visas sabiedrības tikumisko audzināšanu, sākot no ierēdņiem, politiķiem un augstām amatpersonām līdz zemāku līmeņu darbiniekiem un sociāli atstumtiem cilvēkiem, bet īpaša uzmanība jāvelta tieši jaunās paaudzes izglītošanai, jo tieši viņi būs tie, kas noteiks mūsu Valsts nākotni.

Elvita Rudzāte