Drošībā

1. Latvijas bruņotie spēki tiek izmatoti tikai un vienīgi, lai uzturētu valsts aizsardzības spējas un tās ārējo robežu drošību.

2. Izmantot Latvijas bruņotos spēkus un ieročus ārpus valsts robežām ir aizliegts.

3. Aizliegts pārdot ieročus ārzemēs.

4. NATO ietvaros tiek sniegta palīdzība citām valstīm, neizmantojot ieročus, izņemot gadījumus, ja NATO valstij uzbrūk (mēģina iekarot tās teritoriju) kāda cita valsts.

5. Iekšējā drošība tiek paaugstināta, paaugstinot policijas darbinieku kultūras līmeni, profesionālās un garīgās zināšanas, godīgumu un atbildību, ieviešot valstī tādu iekšējās kārtības sistēmu, ko atbalsta un respektē Latvijas iedzīvotāji.

6. Tiesībsargājošo iestāžu personāls tiek izglītots Augstu tikumisko principu zināšanās. Nav pieļaujams, ka par izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem strādā tie, kas, pieņemdami lēmumus un rīkodamies savtīgās interesēs, pārkāpuši tiesībsargājošā iestādē noteiktos principus, ētikas un goda kodeksu.

7. Visas tiesībsargājošās iestādes ir paraugs pārējai sabiedrībai Augstu tikumisko principu ievērošanā.

8. Noziedzniekiem pēc soda izciešanas palīdz atgriezties sabiedrībā, piedāvājot dzīvot un strādāt kopienās vai sociālos uzņēmumos, kas sniedz šiem cilvēkiem palīdzību, līdz cilvēkam ir tāds apziņas līmenis, ka viņš vairs nevēlas veikt noziegumu.

9. Likuma pārkāpējiem tiek nodrošināta apmācība un piespiedu darbs kopienās vai sociālos uzņēmumos, lai celtu viņu apziņas līmeni.