Veselībā

1. Visiem Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama bezmaksas veselības aprūpe, kas ir valsts apmaksāta.

2. Visi Latvijas iedzīvotāji tiek izglītoti, kā viņi var palīdzēt paši sev saglabāt vai uzlabot veselību ar pareizu dzīves veidu, veselīgu uzturu un pozitīvu domāšanu.

3. Latvijas ārsti pārzina ķermeņa filosofiju garīgajā skatījumā, izprot trīs veidu slimības – svētās, karmiskās un ugunīgās, kā arī stresu un nepareizas domāšanas negatīvo ietekmi uz veselību.

4. Ir izveidota valsts finansētu veselības pakalpojumu sniegšanas sistēma, kas veicina specializētu veselības iestāžu attīstību.

5. Tiek noteikti veselības pakalpojumi, kurus nepieciešams sniegt ar valsts atbalstu pēc iespējas tuvu dzīves vietai, un kurus veselības pakalpojumus sniedz specializētās veselības iestādēs.

6. Labākie Latvijas ārsti regulāri veic praktisko apmācību reģionālajās slimnīcās, strādājot kopā ar vietējiem ārstiem un palīdzot viņiem attīstīt kompetenci.

7. Labākie ārvalstu ārsti tiek aicināti uz Latviju praktiski apmācīt vai dalīties savstarpējā pieredzē ar labākajiem Latvijas ārstiem, kas pēc tam gūtās zināšanas nodod tālāk pārējiem kolēģiem.

8. Māsas izglītību var apgūt pēc pamatskolas.

9. Ir ieviesta e-veselība, noteikti un pārskatīti veselības aprūpes nodrošināšanas procesi, kas palīdz veikt datu analīzi, izprotot visa veida resursu zudumus un pārslodzes vietas.

10. Ir izveidota zinātniski pētnieciska veselības iestāde, kur māca cilvēkiem strādāt ar sevi, ārstēt sevi ar pareizu domāšanu un attieksmi pret dzīvi, kā arī izglīto veselības iestāžu ārstus par augstāko ārstēšanas līmeni – ārstēšanu ar domu spēku.

11. Bērnu slimnīcās tiek izglītoti slimo bērnu vecāki, kā viņi strādājot ar sevi, var palīdzēt uzlabot veselību saviem bērniem.

12. Visās slimnīcās slimniekiem tiek piedāvāta palīdzība strādāt ar sevi, izprast savas slimības cēloņus garīgajā skatījumā, izprast neapgūtās mācības un atvērt sirdis piedošanai un mīlestībai.