Par sociālo nodrošināšanu

Kādos gadījumos jāsniedz palīdzība?02.12.2019

Atbildi uz jautājumu – kādos gadījumos jāsniedz palīdzība? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 5.grāmatas “Mūžu tīrumā” 11.nodaļu “Karmas likums”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_5.daļa_Mūžu tīrumā_11.nodaļa_Karmas likums

Kas ir palīdzība?12.07.2019

Atbildi uz jautājumu – kas ir palīdzība? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 13.nodaļu “Palīdzība jāpieņem”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_13.nodaļa_Palīdzība jāpieņem

Kāda ir vadošā Uguns doma?20.07.2018

Atbildi uz jautājumu – kāda ir vadošā Uguns doma?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  2.grāmatas 3.nodaļu “Ugunīgā doma”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_3.nodaļa_Ugunīgā doma

Kāpēc nedrīkst atteikt palīdzību?30.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc nedrīkst atteikt palīdzību? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kuthumi 2005. gada 24.jūnija vēstījumu (diktātu) “Mācība par bezdarbības karmu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kad uz Zemes nebūs vairs ne bagāto, ne nabago?12.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kad uz Zemes nebūs vairs ne bagāto, ne nabago – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija 2005. gada 26.maija vēstījumu (diktātu) “Mācība par nabadzības un bagātības karmu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Jums jāsāk darboties!06.07.2017

Par tēmu, kāpēc tik svarīgi nekavējoši darboties, izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Igora 2005. gada 5.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Pienācis laiks, kad jums jāsāk darboties!“ , kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kad valsts lemta izmiršanai?19.05.2017

Atbildi uz jautājumu – kad valsts lemta izmiršanai? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Igora 2005. gada 5.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Pienācis laiks, kad jums jāsāk darboties!” , kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā tiks novērsta sociālā un mantiskā nevienlīdzība?

Atbildi uz jautājumu – kā tiks novērsta sociālā un mantiskā nevienlīdzība? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2005. gada 9.jūnija vēstījumu (diktātu) “Pašreiz Krievija veic ģenerālo tīrīšanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc pastāv cilvēku nevienlīdzība?

Atbildi uz jautājumu – kāpēc pastāv cilvēku nevienlīdzība? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus 2005. gada 28.maija vēstījumu (diktātu) “Jūsu pasaulei jātop mainītai, un šīs pārmaiņas var tikt īstenotas tikai, ja mainās jūsu apziņa“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/