Ko mēs darām

1. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” darba grupas ir uzsākušas darbu pie Latvijas pārvaldības digitāli interaktīvas sistēmas attīstības. Ar mūsu redzējumu, kādai vajadzētu būt Latvijas pārvaldības sistēmai, varat iepazīties: Latvijas pārvaldības sistēma_21.07.2017.

Instrukcija Latvijas pārvaldības sistēmas lietošanai: Sistēma ir digitāli interaktīva – veidota vairākos līmeņos ar iespēju viegli pārvietoties starp līmeņiem. Spiežot uz pogas jūs nonākat nākamā līmenī un varat atgriezties atpakaļ iepriekšējos līmeņos pēc izvēles.

Pie Latvijas pārvaldības sistēmas darbs turpinās un mēs priecāsimies saņemt priekšlikumus tās pilnveidošanai, kā arī kritiskus komentārus, lai mēs varētu turpināt diskusijas par tēmām, kuras netiek viennozīmīgi uztvertas vai sabiedrībā jūtama pretestība.

 

2. Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības sistēmā, tika nodibināts sociāls uzņēmums “Sirdsapziņas skola”, kur viens no dibinātājiem (50%) ir Biedrībai “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”. Vairāk informācijas par Sirdsapziņas skolu lasīt šeit.

 

3. Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” mērķi – izveidot Labā un taisnīguma principos balstītu kopienu, kas praksē ieviestu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” idejas un uzskatus visās cilvēku dzīves un darbības jomās, dodot iespēju pārējai sabiedrībai iepazīties un mācīties no piemēra, 2017.gada 30.septembrī tika uzsākts darbs pie kopienas izveidošanas. Vairāk informācijas lasīt šeit.

 

4. Lai paplašinātu sabiedrības apziņas līmeni, tiek organizētas brīvdabas konferences un/vai sabiedrību izglītojoši pasākumi brīvdabā, telpās un internetā.

 

5. Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām veselības un sociālās aprūpes sistēmā, kopā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola” ir izveidots sociāls uzņēmums “DVĒSELES MIERS”.