Ģimenē

1. Ģimene ir vīrieša un sievietes savienība, lai radītu un audzinātu bērnus, kā arī atbalstītu sabiedrību.

2. Citus ģimenes veidus aizliedz tikumiskais likums, un sabiedrība to ievēro.

3. Sabiedrība tiek izglītota, kāpēc nepieciešams attiecības reģistrēt oficiāli, kādas ciešanas nākotnē piemeklē tos, kas izvairās no atbildības uzņemšanās.

4. Sabiedrība tiek izglītota, kā pārvarēt grūtības ģimenē un izveidot laimīgu laulību – laimīgus vecākus un bērnus.

5. Tiek atbalstītas ģimenes ar bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenes.

6. Bērni, kas dzīvo sociāli nelabvēlīgās ģimenēs, ir stingrā uzraudzībā, ļoti lielu darbu ieguldot vecāku tikumiskajā audzināšanā, dodot vecākiem iespēju strādāt sociālajos uzņēmumos, bet maksimāli izvairoties no vecāku tiesību atņemšanas un dodot iespēju atgūt bērnus vecākiem, kas savas kļūdas ir izpratuši un mainījuši dzīves veidu.

7. Bērni netiek atdoti adopcijai uz ārvalstīm.

8. Adopcijas gadījumā bērns jau no bērnības tiek informēts, ka viņš ir adoptēts un viņam ir tiesības saņemt informāciju par saviem bioloģiskajiem vecākiem, ja viņš pats to vēlas.

9. Audžuģimenes nedrīkst atteikties no bērna, par kuru ir uzņēmušās atbildību. Ja audžuģimene netiek galā ar saviem pienākumiem, tad tai tiek sniegta nepieciešamā palīdzība, lai neciestu bērns. Atsacīšanās gadījumā audžuģimenei turpmāk tiek aizliegts uzņemties atbildību par citiem bērniem.

10. Ja kādam ģimenes loceklim ir atkarības problēmas, tad tās tiek risinātas kopienās vai sociālajos uzņēmumos, kuros atbrīvoties no atkarības palīdz ar darba terapiju un apziņas paplašināšanu.

11. Sabiedrība tiek informēta par seksuālās jeb radošās enerģijas nozīmi radošajā darbā, tās nelietderīgu tērēšanu seksuālu baudu laikā un tādējādi izraisītajām sekām.

12. Sabiedrība tiek informēta par viendzimuma, biseksuālu un citu netradicionālu veidu seksuālu attiecību kaitīgumu cilvēka personības attīstībai un par to, kā šādas attiecības veicina cilvēku degradāciju.

13. Cilvēki, kas ir izvēlējušies netradicionālu veidu seksuālas attiecības, netiek nosodīti, bet viņiem tiek sniegta palīdzība, lai palīdzētu viņiem atbrīvoties no netikumīga dzīves veida.

14. Aborts tiek uztverts kā slepkavība.

15. Aborts tiek atbalstīts tikai gadījumā, ja mātes dzīvība tiek apdraudēta.

16. Sabiedrība tiek izglītota, kāpēc abortus nedrīkst atbalstīt un kā aborts negatīvi var ietekmēt turpmāko dzīvi.

17. Tiek sniegta palīdzība ģimenes locekļiem, kas cieš no citu ģimenes locekļu vai sabiedrības locekļu vardarbības.

18. Tiek sniegta palīdzība vardarbīgajiem, lai viņi pārstātu būt vardarbīgi.