Par mums

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” misija ir attīstīt augstākajās – garīgajās, kultūras un tikumiskajās vērtībās balstītu Latvijas sabiedrību, aizstāvot Labā un taisnīguma principus, kurā garīgās un intelektuālās attīstības vajadzības un iespējas būtu līdzsvarā ar materiālajām vajadzībām un iespējām, paaugstinot sabiedrības apziņas līmeni kopumā un veidojot jaunu sabiedrības attīstības modeli, lai Latvijas sabiedrības radošais gars un radošās potences tiktu izmantotas personīgās un visas valsts augšupejas labā, tādējādi sniedzot cilvēkiem gandarījumu un prieku dzīvot Latvijā.

 

Mūsu mērķi:

  1. Attīstīt augstākajās – garīgajās, kultūras un tikumiskajās vērtībās balstītu Latvijas sabiedrību, aizstāvot Labā un taisnīguma principus.
  2. Sagatavot priekšlikumus valdībai, Saeimai un citām publiskā sektora organizācijām, lai attīstītu visas valstiskās atbildības jomas saskaņā ar augstākajiem tikumiskajiem principiem Latvijas sabiedrības labā.
  3. Iepazīstināt sabiedrību ar idejām un to ieviešanas risinājumiem par to, kādas pārmaiņas visās valstiskās atbildības jomās ir nepieciešamas, lai Latvijas tautai būtu prieks dzīvot un strādāt savā valstī Latvijā;
  4. Izveidot Labā un taisnīguma principos balstītu kopienu, kas praksē ieviestu Biedrības idejas visās cilvēku dzīves un darbības jomās, dodot iespēju pārējai sabiedrībai iepazīties un mācīties no piemēra;
  5. Izglītot sabiedrību par augstākajām – valsts, organizācijas un cilvēciskajām vērtībām.

 

Valde:

Elvita Rudzāte, Valdes priekšsēdētāja

Jeļena Barkāne, Valdes locekle

Arta Skudra-Štarka, Valdes locekle

 

Privātuma politika: Biedrības Dzīvot pēc Sirdsapziņas privātuma politika

Datu aizsardzības speciālistu var sasniegt izmantojot dzivotpecsirdsapzinas@gmail.com

 

Saistošie dokumenti:

1. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” statūti: Statuti_23.02.2017.

2. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” principi: Biedrības Dzīvot pēc Sirdsapziņas principi_Feb.2017

3. Izglītības, zinātnes, kultūras un fiziskās kultūras darba grupas nolikums: Izgl. un kult. darba gr._27.02.20170001

4. Ekonomikas un reģionālās attīstības darba grupas nolikums: Ekon. un reģ.att. darba gr.nolikums_27.02.20170001

5. Veselības un sociālās nodrošināšanas darba grupas nolikums: Vesel. un soc.nod. darba gr._27.02.20170001