Par kultūru

Kāda nozīme mākslai Gaismas ceļā?22.04.2018

Atbildi uz jautājumu – kāda nozīme mākslai Gaismas ceļā?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 1.nodaļu “Aicinājums”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem. DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_1.nodaļa_Aicinājums

Kāpēc mēs esam ielaiduši savās sirdīs viszemākos mākslas, mūzikas, kinematogrāfijas, glezniecības paraugus?09.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc mēs esam ielaiduši savās sirdīs viszemākos mākslas, mūzikas, kinematogrāfijas, glezniecības paraugus? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Nikolaja Rēriha 2010. gada 13.janvāris vēstījumu (diktātu) “Saruna par Dievišķās iespējas realizāciju Krievijā“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kādai jābūt attieksmei pret Vārdu?06.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kādai jābūt attieksmei pret Vārdu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jāņa 2010. gada 9.janvāris vēstījumu (diktātu) “Saruna par godbijīgas attieksmes atjaunošanu pret Patiesības Vārdu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā tika radīti visi labākie mākslas darbi?28.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kā tika radīti visi labākie mākslas darbi? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Elohims Apolons 2009. gada 30.decembris vēstījumu (diktātu) “Piepildiet jums apkārtesošo telpu ar pilnīgiem paraugiem “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc svarīgi tiekties uz daiļo?26.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc svarīgi tiekties uz daiļo? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kosmoss 2009. gada 28.decembris vēstījumu (diktātu) “Mums ar jums priekšā ir vēl tāls ceļš pa evolūcijas pakāpieniem“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā pareizi svinēt svētkus?25.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kā pareizi svinēt svētkus? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Melhisedeks 2005. gada 31.decembris vēstījumu (diktātu) “Lai jūsu svētki atgādina augstāko, ēterisko oktāvu apmeklējumu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc svarīgi piepildīt pasauli ar pilnīgiem Dievišķiem paraugiem, kas pieder pie dažādiem mākslas veidiem?23.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc svarīgi piepildīt pasauli ar pilnīgiem Dievišķiem paraugiem, kas pieder pie dažādiem mākslas veidiem? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Atēna Pallada 2009. gada 22.decembris vēstījumu (diktātu) “Mums vajadzīga jūsu palīdzība “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc jāmaina mūsdienu kultūra?05.12.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc jāmaina mūsdienu kultūra? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Serapiss Bejs 2008. gada 31.decembra vēstījumu (diktātu) “Šaura taciņa ved jūs uz Dievišķās pasaules kalnu virsotnēm“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Cik daudz vērtīgu grāmatu ir grāmatnīcās?31.07.2017

Atbildi uz jautājumu – cik daudz vērtīgu grāmatu ir grāmatnīcās? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus 2005. gada 28.maija vēstījumu (diktātu) “Jūsu pasaulei jātop mainītai, un šīs pārmaiņas var tikt īstenotas tikai, ja mainās jūsu apziņa“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Gara tumsības novēršana18.05.2017

Par Gara tumsības novēršanu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija 2005. gada 23.jūnija vēstījumu (diktātu) “Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/