Fiziskajā kultūrā

1. Sabiedrībā tiek popularizētas un valsts atbalstītas veselīgas fiziskās kultūras aktivitātes un aktīvā atpūta kā veselīga dzīves veida sastāvdaļa visās vecuma grupās, kas sagādā prieku neatkarīgi no rezultātiem.

2. Valsts atbalsta visus sporta veidus, kur sportisko panākumu gūšanā netiek izmantoti medikamenti (atļauti un neatļauti).

3. Valsts atbalsta tikai veselīgas fiziskās kultūras aktivitātes.

4. Netiek atbalstītas sportistu pārslodzes treniņu procesā.

5. Fiziskās kultūras skolotāji ar savu paraugu demonstrē Labā, taisnīguma un tikumiskos principus.

6. Izglītības iestādēs tiek mācīta fiziskā kultūra, lai bērni un jaunieši praktizētu veselīgu dzīves veidu un veselīgas fiziskās aktivitātes.

7. Latvija pasaulē kļūst pazīstama ar veselīga un tīra sporta bez medikamentiem popularizēšanu.

8. Latvija organizē alternatīvas sporta spēles, olimpiādes, kurās piedalās sportisti, kas nelieto medikamentus un dažādus citus produktus sportista snieguma uzlabošanai.

9. Fiziskās kultūras aktivitātes kļūst par palīgu izglītības iestādēs, lai bērnos ieaudzinātu disciplīnu un pareizu attieksmi pret sportu, iemācot bērniem priecāties par sportisko procesu un citu panākumiem, un neskumt par neveiksmēm.