III. DZĪVOT PĒC SIRDSAPZIŅAS BRĪVDABAS KONFERENCE’ 2018 “LATVIJAI 100 – KĀ SAGLABĀT VALSTS NEATKARĪBU”, 14.07.2018.27.06.2018

Mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē par priekšnosacījumiem, lai mums būtu prieks dzīvot Latvijā, stiprinot Valsts neatkarību.

Mērķa grupa: Visi interesenti, kuri vēlas attīstīt spēju saklausīt savu Sirdsapziņu, izprast kā risināt dažādas grūtas pārbaudījumu situācijas un kādas pārmaiņas nepieciešamas Latvijas Valstī.

Norises laiks: 2018.gada 14.jūlijs, plkst. 11.00-18.00

Norises vieta: “Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parks”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.

Dalības maksa: EUR 15.00 (ieskaitot PVN). Dalības maksa ietver ēdināšanu.

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” biedriem un viņu ģimenēm dalība konferencē ir bez maksas. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” biedriem par savu dalību konferencē informēt sūtot ziņu uz e-pastu: dzivotpecsirdsapzinas@gmail.com

Konferences organizatori: Nodibinājums “Sokrata tautskola” un Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit.

PROGRAMMA

11.00-11.40 DZĪVE un IZGLĪTĪBA

(LU emer.prof. Dr.fiz. Andris Broks, Latvijas Universitātes lektors, grāmatu “Sistēmas ap mums un mēs sistēmās”, “Izglītības sistemoloģija”, “Vispārizglītojošā fizika profesionālajās vidusskolās” autors)

11.40-12.20 Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā.

(Jana Muižniece, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece).

12.20-13.00 Dalītā ekonomika – jauns redzējums ekonomiskā modeļa attīstībai.

(Elvita Rudzāte, Zygon Baltic Consulting, Sokrata tautskolas un Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” vadītāja)

13.00-13.30 Tējas pauze, diskusijas.

13.30-14.10 Dievišķa Valsts iekārta Vēdu un Dainu skatījumā.

(Agris Vanags, grāmatas “Laimas pēdās” autors, meža vedējs Laimas takās)

14.10-14.50 Patriotisms un nacionālisms garīgajā skatījumā.

(Valdis Svirskis, filozofs, Sokrata tautskolas lektors)

14.50-15.30 Grēksūdze kā sirdsapziņas kopšanas prakse.

(Prāvests Rihards Rasnacis, Siguldas katoļu draudzes prāvests)

15.30-16.00 Tējas pauze, diskusijas.

16.00-17.00 Taisnīgas Valsts aspekti.

(Dainis Ozoliņš, Sokrata tautskolas lektors, Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” pārstāvis).

17.00-18.00 Latvijas Valsts iespējas no astroloģijas viedokļa.

(Simons Bizuns, astrologs).

18.00-19.00 Ekskursija par Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parku.

 

Ceļa līdz parkam apraksts: Siguldā pa Vidzemes šoseju jābrauc līdz krustojumam „Raibais suns” un jānogriežas uz Mālpils pusi (tā ir šoseja uz Ķegumu, Mālpili). Jābrauc pa šoseju tikai taisni. Kad būs zīme, ka Siguldas teritorija beigusies, tad jāturpina braukt tikai taisni līdz šoseja pagriezīsies 90 grādu leņķī pa labi. Tad apmēram 300m tālāk labajā pusē būs autobusa pietura „Dzelzmačas” un pie pieturas asfaltēts neliels ceļš pa labi. Jābrauc pa šo ceļu taisni līdz stāvlaukumam (lejā ezers). Pirms stāvlaukuma iet grantēts ceļš pa kreisi, kas ies garām mājai “Rudzu Šukas”, gar meža malu ies pa kalnu lejā, pāri upei, kalnā augšā un Jūs redzēsiet parku. Laikā ziņā no krustojuma Raibais suns līdz parkam nepieciešamas 5-7 minūtes, braucot ar mašīnu (apmēram 5 km). Ja nevarat atrast, lūdzu, zvaniet tel.29463326.

 

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” kontakti:

E-pasts: dzivotpecsirdsapzinas@gmail.com

https://dzivotpecsirdsapzinas.lv/

Tālrunis: 29463326; 29105951