Pārmaiņas izglītības sistēmā, saglabājot izglītības iestādes lauku teritorijās21.07.2017

Vakar sabiedrību pāršalca ziņa par Izglītības un zinātnes ministrijas iecerēm veikt izmaiņas vidusskolās. Manu uzmanību pievērsa Ministra izteikti vārdi, ka vidusskolu reforma dos iespēju pedagogiem nopelnīt lielākas algas. Protams, tika pieminēta arī izglītības kvalitāte, bet galvenais kritērijs tomēr bija kvantitatīvs – skolēnu skaits. Kāpēc mēs veicam reformu? Tas ir kritiski svarīgs jautājums.

Es piekrītu, ka nedrīkst nelietderīgi tērēt valsts naudu, un nekvalitatīvas izglītības piedāvājums patiešām ir nelietderīgi tērēta nauda. Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” Izglītības darba grupā esam pārrunājuši jautājumu par finansējumu, ka vajadzētu mainīt esošo kārtību, uzticot pilnībā finansēt pirmsskolas un pamatskolas izglītību pašvaldībām, ar to saprotot, ka pašvaldība finansē pedagogu un atbalstošā personāla algas un ēkas un līdz ar to arī pati nosaka kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus izglītības iestādes pastāvēšanai, reorganizēšanai vai likvidēšanai. Savukārt vidusskolas, arodskolas, speciālās skolas nodot pilnīgā valsts aprūpē, kas noteiks kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus.

Tomēr mēs aicinām esošo sistēmu papildināt ar Mācekļu skolām, kas būtu nepieciešamas tiem skolēniem, kuri pēc pamatskolas nevēlas vai nespēj mācīties vidusskolā vai arodskolā, bet vēlas apgūt amatu un strādāt, kļūstot par mācekli pie profesionāla speciālista. Valsts varētu finansiāli atbalstīt organizācijas, kuras uzņemtos šo grūto uzdevumu – apmācīt mācekļus, kas potenciāli pēc tam varētu palikt strādāt organizācijā, kura to ir apmācījusi, ja šai organizācijai ir tāda nepieciešamība vai šī organizācija sadarbojas ar citām līdzīgām organizācijām, kam nepieciešami šāda aroda speciālisti. Mēs iesakām Mācekļu skolas finansēt valstij pilnībā. Tomēr Mācekļu skolas varētu izvietot lauku teritorijās, lai radītu jaunas darba vietas un veicinātu uzņēmējus lauku teritorijās attīstīt uzņēmējdarbību.

Mūsu piedāvājums Mācekļu skolu attīstībai:

1) Mācekļa izglītības process tiek sadalīts 2 daļās. Pirmā daļā māceklis pie darba devēja apgūst profesiju. Darba devējam par to tiek maksāts. Otrajā daļā māceklis mācās Mācekļu skolā, kur apgūst garīgumu un dzīvei nozīmīgas tēmas, lai viņš attīstītos un kļūtu par sabiedrības vērtību nevis tikai patērētāju.

2) Mācekļu pedagogi tiek apmācīti tikumiskās audzināšanas jautājumos, piedāvājot metodisko materiālu, lai tie spētu palīdzēt jaunietim paplašināt apziņas līmeni un sagatavot dažādu dzīves grūtību pārvarēšanai.

3) Mācekļu skolas sadarbojas ar arodskolām un darba devējiem, sagatavojot mācekli darba tirgum vai dodot iespēju paaugstināt kvalifikāciju arodskolā.

4) Pēc apmācības jaunietim tiek garantēts darbs pie darba devēja, kas ir Mācekļu skolas sadarbības partneris.

Ļoti svarīgi ir domāt par reģionālo attīstību, un pārstāt visu centralizēt, jo nedrīkst uz visu skatīties tikai caur ekonomisko efektivitāti. Šā brīža politika iznīcina laukus, tikai nav īsti skaidrs, vai tas tiek darīts apzināti, lai kāds “pa lēto” varētu nopirkt visus lauku īpašumus un veidot savu muižu, vai tā vienkārši ir politiķu muļķība, kas neredz savu lēmumu sekas. Tāpēc mans ieteikums ir novirzīt izglītības budžetā papildus līdzekļus no reģionālajai attīstībai paredzētās naudas, lai reģionos saglabātos izglītības iestādes, bet tās būtu specializējušās, kas nozīmē, ka tās sniegtu labas kvalitātes izglītību, kaut arī skolēnu skaits varētu nebūt pārāk liels. Šādā gadījumā nauda netiktu nelietderīgi tērēta, jo izglītības iestādes darbs būtu sasaistīts ar tautsaimniecību, t.i., izglītības sistēma nebūtu atrauta no tautsaimniecības.

Ar mūsu idejām par nepieciešamām pārmaiņām izglītības sistēmā iesakām iepazīties Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” izstrādātajā Latvijas pārvaldības sistēmas projektā.

Pašlaik ir īstais brīdis, lai sāktu diskutēt par šīm pārmaiņām. Tos, kuriem nav vienalga, kas notiek sabiedrībā, un kas ir gatavi iesaistīties pārmaiņu nodrošināšanas darbā, Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” aicina uz diskusiju brīvdabas konferencē “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”, kas notiks š.g. 5.augustā. Vairāk par konferenci varat lasīt un pieteikties šeit.

Priecāsimies, ja mūsu biedru pulciņam pievienosies cilvēki, kas vēlas atbalstīt mūsu idejas un līdzdarboties. Vairāk par iestāšanos Biedrībā “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” lasīt šeit.

Lai mums izdodas!

Elvita Rudzāte