Ko esam paveikuši

Elvitas Rudzātes lekcijas materiāls “DALĪTĀ EKONOMIKA – jauns redzējums ekonomiskā modeļa attīstībai”17.07.2018

2018.gada 14.jūlijā Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” organizēja III. Dzīvot pēc Sirdsapziņas brīvdabas konferenci “Latvijai 100 – kā saglabāt Valsts neatkarību”, kurā uzstājās Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” valdes priekšsēdētāja par tēmu “DALĪTĀ EKONOMIKA – jauns redzējums ekonomiskā modeļa attīstībai”. Ar lekcijas materiālu varat iepazīties: DALĪTĀ EKONOMIKA – jauns redzējums ekonomiskā modeļa attīstībai

Janas Muižnieces lekcijas materiāls: “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā”16.07.2018

2018.gada 14.jūlijā Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” organizēja III. Dzīvot pēc Sirdsapziņas brīvdabas konferenci “Latvijai 100 – kā saglabāt Valsts neatkarību”, kurā uzstājās Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece par tēmu “Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā”. Ar lekcijas materiālu varat iepazīties: Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā

Andra Broka lekcijas materiāls: “Dzīve un Izglītība”15.07.2018

2018.gada 14.jūlijā Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” organizēja III. Dzīvot pēc Sirdsapziņas brīvdabas konferenci “Latvijai 100 – kā saglabāt Valsts neatkarību”, kurā uzstājās LU emer.prof., Dr.fiz. Andris Broks par tēmu “Dzīve un Izglītība” Ar lekcijas materiālu varat iepazīties: Dzīve un Izglītība 14.07.18

Iespēja pieteikt bērnus izglītošanai Sirdsapziņas skolā04.07.2018

Priecājamies informēt, ka vecākiem ir iespēja pieteikt savus bērnus Sirdsapziņas skolā, iepazīstoties ar Sirdsapziņas skolas izglītības programmu saturu un vidi. Interesentiem pieteikties: pie Elvitas Rudzātes, tālrunis: 29463326, e-pasts: info@sirdsapzinasskola.lv Kāpēc tika attīstīta Sirdsapziņas skola? Kopš 2017.gada septembra tika izveidota darba grupa, kas strādāja pie Sirdsapziņas skolas attīstības. Galvenie motīvi bija saistīti ar sabiedrības degradēšanās pazīmēm un vēlēšanos radīt izglītības […]

Sirdsapziņas skolas programmu prezentācija 0-6 gadu vecumposmam 07.06.2018.01.06.2018

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” sadarbībā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola” kopš 2017.gada septembra Siguldas novadā attīsta vispārēju izglītības iestādi “Sirdsapziņas skola” ar mērķi radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu intelekta, garīguma, fiziskās attīstības un darba tikuma attīstību visās vecuma grupās, audzinot audzēkņus dzīvot pēc Sirdsapziņas, kas nākotnē veicinās Siguldas novada un Latvijas Valsts attīstību […]

Lūgums atbalstīt Sirdsapziņas skolas attīstību04.11.2017

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” sadarbībā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola”  attīsta Sirdsapziņas skolu ar mērķi radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma un intelekta attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši Dievišķajiem tikumiskajiem likumiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai. Sirdsapziņas skolas mērķi: Mainīt jaunās paaudzes uzskatus par izglītošanās nepieciešamību, panākot, ka audzēknis uz skolu […]

Uzsākts darbs pie “Dzīvot pēc Sirdsapziņas kopienas” attīstības01.10.2017

Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” mērķi – izveidot Labā un taisnīguma principos balstītu kopienu, kas praksē ieviestu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” idejas un uzskatus visās cilvēku dzīves un darbības jomās, dodot iespēju pārējai sabiedrībai iepazīties un mācīties no piemēra, 2017.gada 30.septembrī notika darba grupa par kopienas attīstības idejām un to realizēšanas iespējām. Ar idejām […]

Sirdsapziņas skola – jauns redzējums jaunās paaudzes attīstībā23.09.2017

Lai īstenotu Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” redzējumu par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības sistēmā, 2017.gada 22.septembrī Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” valde pieņēma lēmumu dibināt izglītības iestādi “Sirdsapziņas skola”, kas ir Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” struktūrvienība. Kāpēc radās doma par Sirdsapziņas skolas dibināšanu? Lēmuma pamatā bija sekojoši motīvi: 1. Bērnu un jauniešu zināšanu līmeņa un uzvedības pasliktināšanās. 2. […]

I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”28.08.2017

2017.gada 23. augustā Sevis izzināšanas un harmonizācijas parkā Siguldas tuvumā notika I. Tikumiskās audzināšanas brīvdabas konference pedagogiem “Kā mācīt tikumību bērniem un jauniešiem”, ko organizēja Sokrata tautskola sadarbībā ar Biedrību “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”. Konferencē piedalījās 80 klausītāju – skolotāji no skolām no visas Latvijas. Visi konferences dalībnieki saņēma dāvanā nesen iznākušo autoru kolektīva (E. Rudzāte, […]

II brīvdabas konference “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” – “Mūsu dzīve starp patiesību un meliem, godīgumu un liekulību”, 05.08.2017.08.08.2017

2017. gada 5. augustā Sevis izzināšanas un harmonizācijas parkā netālu no Siguldas notika II brīvdabas konference “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” – “Mūsu dzīve starp patiesību un meliem, godīgumu un liekulību”, ko organizēja biedrība “Dzīvot pēc sirdsapziņas” sadarbībā ar Sokrata tautskolu. Konferencē piedalījās apmēram 60 dalībnieku (vairāk nekā I konferencē pagājušajā gadā). Apmēram 30 % no viņiem […]