Reģionālajā attīstībā

1. Pašvaldību attīstība tiek plānota tā, lai iedzīvotāju izvietojums būtu vienmērīgs, lai ekonomiskā attīstība būtu vienmērīga visā valsts teritorijā, nekoncentrējot visu tikai pilsētās.

2. Pašvaldībām ir tiesības radīt sociālos uzņēmumus, attīstīt dzīvojamo fondu, attīstīt veselības aprūpi un izglītības iestādes, lai pašvaldība varētu piesaistīt ekonomiski aktīvus iedzīvotājus ar bērniem.

3. Pašvaldības piedāvā iespējas radīt Labā un taisnīguma principos balstītas kopienas, kas būtu alternatīva patērētāju sabiedrībai un darbotos kā paraugs jauna sabiedrības modeļa attīstībai visās dzīves un darbības jomās.

4. Tiek mainītas prioritātes ceļu uzturēšanā, attīstot reģionālos un lauku ceļus, neieguldot finanšu resursus tik daudz maģistrāļu attīstībā, cik vietējās ceļu infrastruktūras attīstībā, lai cilvēki varētu strādāt pēc iespējas tuvu dzīves vietai, mazāk izmantotu maģistrāles un mazāk tērētu savu laiku nokļūšanai līdz darbam un atpakaļ.

5. Pašvaldībām ir tiesības radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējiem, kas ir gatavi investēt un attīstīt uzņēmumus pašvaldībā, piedāvājot jaunas darba vietas.

6. Pašvaldībās tiek attīstītas klusas zaļās zonas, kur daba netiek aizskarta, ļaujot tai veikt dabisko evolūcijas procesu, t.i., nepļaujot zāli un netīrot mežus no kritušiem kokiem, bet mācoties no dabas, kā tā pati veic attīrīšanās un attīstības procesu.