Zinātnē

1. Valsts atbalsta zinātnes iestādes, īpaši veicina pētījumus progresīvajās zinātnes jomās ar mērķi samazināt neatjaunojamo dabas resursu tērēšanu un veicināt jaunu enerģijas veidu atklāšanu un pielietojumu izstrādi.

2. Valsts atbalsta jaunus, talantīgus zinātniekus un veicina viņu izglītošanu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, veicina zinātnieku sadarbību ar citu valstu zinātniekiem.

3. Zinātniskās iestādes cieši sadarbojas ar visa veida Latvijas uzņēmējiem, kas attīsta un ievieš inovatīvus produktus.

4. Zinātnisko pētījumu galvenie mērķi ir attīstīt Labāku Latvijas sabiedrību un vidi.

5. Zinātniskās iestādes iesaista zinātnisko pētījumu darbā skolēnus un studentus, lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātni un motivētu iegūt labu izglītību.