No kā atkarīgs mācekļu skaits Skolotājam?08.10.2021

Atbildi uz jautājumu – no kā atkarīgs mācekļu skaits Skolotājam– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 11.grāmatas “Radošais Aplis” 7.nodaļu “Skolotājs un māceklis”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_3.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_4.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_5.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_6.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_11.daļa_Radošais Aplis_7.nodaļa Skolotājs un māceklis_7.d.