Kāda ir vadošā Uguns doma?20.07.2018

Atbildi uz jautājumu – kāda ir vadošā Uguns doma?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  2.grāmatas 3.nodaļu “Ugunīgā doma”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_3.nodaļa_Ugunīgā doma