Kāpēc pastāv cilvēku nevienlīdzība?19.05.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc pastāv cilvēku nevienlīdzība? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jēzus 2005. gada 28.maija vēstījumu (diktātu) “Jūsu pasaulei jātop mainītai, un šīs pārmaiņas var tikt īstenotas tikai, ja mainās jūsu apziņa“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/