Kā ir jādara Brālības darbi?01.02.2018

Atbildi uz jautājumu – kā ir jādara Brālības darbi? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kuthumi 2010. gada 28.decembra vēstījumu (diktātu) “Šīsdienas saruna jums izskaidros jūsu neveiksmes Ceļā“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc katra diena jādzīvo kā pēdējā?31.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc katra diena jādzīvo kā pēdējā? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Nikolaja Rēriha 2010. gada 26.decembra vēstījumu (diktātu) “Jaunā apziņa dos iespēju izaugt jaunai sabiedrībai“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc jāmaina vērtību sistēma?30.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc jāmaina vērtību sistēma? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija 2010. gada 24.decembra vēstījumu (diktātu) “Mēs ceram uz labu ražu no jūsu būtnēs uzaugušās Dievišķības“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc cilvēce nav spējīga saskatīt Patiesību?29.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc cilvēce nav spējīga saskatīt Patiesību? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Morija 2010. gada 23.decembra vēstījumu (diktātu) “Ne plašumā iedami, bet dziļumā virzoties, jūs sasniedzat“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kad var iegūt jaunu apziņas pakāpi?28.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kad var iegūt jaunu apziņas pakāpi? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Babadži 2010. gada 20.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Jums vajag tikt skaidrībā, kas jums ir svarīgāks: šī pasaule vai Dievišķā pasaule“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Mācība par uzmanīgu un rūpīgu attieksmi pret Vārdu27.01.2018

Mācību par Vārdu nozīmi izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Jāņa 2010. gada 17.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Mācība par uzmanīgu un rūpīgu attieksmi pret Vārdu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Vai tiešām jums tas nav acīm redzams, ka civilizācija ir nonākusi strupceļā?26.01.2018

Atbildi uz jautājumu – vai tiešām jums tas nav acīm redzams, ka civilizācija ir nonākusi strupceļā? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Atēna Pallada 2010. gada 14.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Mēs parādām jums ceļu, kura uzdevums ir izmainīt situāciju uz planētas“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas ir Ticības trūkuma cēlonis?25.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kas ir Ticības trūkuma cēlonis? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Maitreija 2010. gada 13.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Saruna par iziešanu no ilūziju pasaules un ieiešanu Dievišķajā pasaulē“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Vai jūs zināt, kas ir jūsu stāvokļa cēlonis?24.01.2018

Atbildi uz jautājumu – vai jūs zināt, kas ir jūsu stāvokļa cēlonis? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kuthumi 2010. gada 12.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Mācība par vibrācijām un par to, ka viss, kas eksistē uz Zemes, ir savstarpēji saistīts“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc cilvēki negrib mainīties un iznīcina paši sevi?23.01.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc cilvēki negrib mainīties un iznīcina paši sevi? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotājas Mātes Marijas 2010. gada 11.jūnijs vēstījumu (diktātu) “Viss laimīgas dzīves mehānisms ir ielikts jūsos“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/