Kas raksturo Jauno Pasauli?27.07.2023

Atbildi uz jautājumu – kas raksturo Jauno Pasauli?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 15.grāmatas “Uguns laikmets” 9.nodaļu “Jaunā Pasaule”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_15.daļa_Uguns laikmets_9.nodaļa_Jaunā Pasaule_1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_15.daļa_Uguns laikmets_9.nodaļa_Jaunā Pasaule_2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_15.daļa_Uguns laikmets_9.nodaļa_Jaunā Pasaule 3.d.