Kas ugunīgo sirdi dara stipru?26.04.2022

Atbildi uz jautājumu – kas ugunīgo sirdi dara stipru? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 13.grāmatas “Virsotņu Ceļš” 2.nodaļu “Kalpošana”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_13.daļa_Virsotņu Ceļš_2.nodaļa Kalpošana_1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_13.daļa_Virsotņu Ceļš_2.nodaļa Kalpošana_2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_13.daļa_Virsotņu Ceļš_2.nodaļa Kalpošana_3.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_13.daļa_Virsotņu Ceļš_2.nodaļa Kalpošana_4.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_13.daļa_Virsotņu Ceļš_2.nodaļa Kalpošana_5.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_13.daļa_Virsotņu Ceļš_2.nodaļa Kalpošana_6.d.