Kāpēc nedrīkst ēst dusmu uzplūdu laikā?26.06.2020

Atbildi uz jautājumu – kāpēc nedrīkst ēst dusmu uzplūdu laikā? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 6.grāmatas “Dažādi padomi un paskaidrojumi” 10.nodaļa “Barība”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_6.daļa_Dažādi padomi un paskaidrojumi_10.nodaļa_Barība