Vai Kristus zināja, kur Jūdasu novedīs viņa brīvā griba?21.12.2019

Atbildi uz jautājumu – vai Kristus zināja, kur Jūdasu novedīs viņa brīvā griba? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 5.grāmatas “Mūžu tīrumā” 13.nodaļu “Pretestība padomiem”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_5.daļa_Mūžu tīrumā_13.nodaļa_Pretestība padomiem