Pateicība Gaismas Brālībai un tās kalpotājiem24.06.2017

Vēlos vispirms izteikt pateicību šīs neparastās, gribētos teikt – nākotnes biedrības idejas autorei un dibinātājai Elvitai Rudzātei un visiem godīgajiem, nesavtīgajiem cilvēkiem, kas jau strādā, lai realizētu biedrības nospraustos mērķus un uzdevumus.

Paldies visiem, kas saprot un strādā! Taču, cik noprotu, izpratne par Augstāko tikumisko likumu un tikumības principu ievērošanu dzīvē, kas likta biedrības mērķu un nākotnes vīzijas pamatā, nav radusies no zila gaisa. Izpratni par to un daudz ko citu ļoti svarīgu mūsu dzīvē gūstam no Dievišķo Gudrības Skolotāju Mācības, ko mūsu fiziskajā pasaulē, strādādama pēc īpašas meditācijas metodes, atnesusi Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina laikā no 2005. līdz 2016. gadam. Viņai un Mācības īstajiem autoriem – augstākajās ēteriskajās oktāvās mītošajiem Gudrības Skolotājiem gribu izteikt vislielāko, ar sirdi izjustu pateicību, jo bez Viņu palīdzības mēs kā akli mētātos no dažnedažādām domām pie dažādām idejām, bet īsto ceļu mums būtu grūti un pat neiespējami atrast, jo mēs nespējam atcerēties to, ko zinājām pirms piedzimšanas šajā pasaulē.

Lai arī sasniegt biedrības nospraustos mērķus mūsu pasaulē būs visai problemātiski, jo ne jau visi cilvēki spēs paaugstināt savu apziņu tiktāl, lai sāktu dzīvot pēc sirdsapziņas un sāktu domāt par savu un savu bērnu nākotni, tomēr kaut kad ir jāsāk. Ja mēs neko nedarīsim, tad turpināsies sabiedrības degradācija, un mūsu bērniem un mazbērniem vairs nākotnes nebūs. To būs notrallinājuši tie viendienīši, kas neko vairāk par pilnu vēderu šodien zināt negrib.

Latvijā ir gana daudz cilvēku, kas saprot situācijas nopietnību. Ja viņi visi iestāsies par nākotni, tad nākotne būs – tāda, kādai tagad ieliksim pamatus. Paldies jums visiem, kas saprot un strādā!

Lauma Ērgle