Kāpēc valsts pārvaldē notiks lielas pārmaiņas?29.11.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc valsts pārvaldē notiks lielas pārmaiņas? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanats Kumara  2008. gada 20.decembra vēstījumu (diktātu) “Jauna diena ir sākusies“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Glābsim mūsu Latvijas vērtību – mežus!28.11.2017

100 kailcirtes Latvijas simtgadei ir vairāku organizāciju un privātpersonu aizsākta iniciatīva, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz Zemkopības ministrijas ierosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta “Noteikumos par koku ciršanu mežā”. Grozījumi atļautu kailcirtes Rīgas jūras un Baltijas jūras piekrastē, kā arī samazinātu izcērtamo koku caurmēru visā Latvijā, tādējādi atļaujot cirst arvien jaunākus mežus. Ja Tev rūp viena no Latvijas […]

Kas ir saslimšanas cēloņi?27.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kas ir saslimšanas cēloņi? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Ilarions  2008. gada 28.jūnija vēstījumu (diktātu) “Ir pienācis laiks apzināties katru savu darbību un rīcību“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kur ir daudz vairāk kataklizmu un stihisko nelaimju?26.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kur ir daudz vairāk kataklizmu un stihisko nelaimju? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Maitreijas  2008. gada 26.jūnija vēstījumu (diktātu) “Mācība par to, kā jums ir jārīkojas savā dzīvē“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kādi baušļi mums jāatceras?25.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kādi baušļi mums jāatceras? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja ES ESMU TAS KAS ES ESMU  2008. gada 8.janvāra vēstījumu (diktātu) “Baušļi “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc darbs ir jādara Dievam?24.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kāpēc darbs ir jādara Dievam? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Lanto  2008. gada 22.jūnija vēstījumu (diktātu) “Saruna par ļoti svarīgo “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kas jums sevī jāizlabo, lai mainītos jūsu dzīve?23.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kas jums sevī jāizlabo, lai mainītos jūsu dzīve? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija  2008. gada 21.jūnija vēstījumu (diktātu) “Dodiet mums iespēju staigāt jums blakus pa planētu Zeme! “, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc jāapgūst Mācība par izšķiršanu?22.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kāpēc jāapgūst Mācība par izšķiršanu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Gautama Budas  2008. gada 9.janvāris vēstījumu (diktātu) “Mācība par atšķiršanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kā ārstēt smalkos ķermeņus?21.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kā ārstēt smalkos ķermeņus? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Kuthumi  2008. gada 7.janvāris vēstījumu (diktātu) “Mācība par atbrīvošanos no karmas“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāds ir veselīgs uzturs?20.11.2017

Atbildi uz jautājumu –kāds ir veselīgs uzturs? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Zaratustra  2008. gada 6.janvāris vēstījumu (diktātu) “Mācība par vibrāciju paaugstināšanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/