Kopienas pamats19.05.2017

Par Kopienas pamatu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2005. gada 9.jūnija vēstījumu (diktātu) “Pašreiz Krievija veic ģenerālo tīrīšanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Tiekšanās uz jauniem principiem

Par tiekšanās nepieciešamību uz jauniem principiem izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotājas Kuaņ Iņ 2009. gada 27.jūnija vēstījumu (diktātu) “Debesis dod jums vēl vienu izdevību“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Revolūcija apziņā

Par revolūciju apziņā izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Serapija Bejs 2007. gada 24.jūnija vēstījumu (diktātu) “Savlaicīgi norādījumi“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kur nepieciešamas pārmaiņas?

Atbildi uz jautājumu – kur nepieciešamas pārmaiņas? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Lanello 2006. gada 24.decembra vēstījumu (diktātu) “Ir pienācis laiks nevis runāt par Dievu, bet darboties saskaņā ar Dievišķo Likumu jūsu dzīvē“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kādai jābūt organizācijas prioritātei?

Atbildi uz jautājumu – kādai jābūt organizācijas prioritātei? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2005. gada 25.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Jūs atnācāt uz šo pasauli darboties. Izpildiet savu pienākumu!“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Iesaistīšanās organizācijās

Par iesaistīšanos organizācijās izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Tēva Pio 2005. gada 19.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Lūgšana darbos vienmēr ir bijusi un paliek viena no visaugstākajām lūgšanas formām“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Gara tumsības novēršana18.05.2017

Par Gara tumsības novēršanu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija 2005. gada 23.jūnija vēstījumu (diktātu) “Par iespēju atvieglot nākamā mēneša karmu un vēstulēm Karmas valdei“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Aizvāciet no savas dzīves visu nevajadzīgo

Tēmu, kāpēc no dzīves nepieciešams aizvākt visu nevajadzīgo, izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanata Kumara 2005. gada 15.jūnija vēstījumu (diktātu) “Notiek tieši tas, ko jūs varat pieļaut savā apziņā“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Nesekot līdzi uz evolūcijas izgāztuvi

Tēmu – nesekot līdzi uz evolūcijas izgāztuvi, izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2011. gada 2.janvāra vēstījumu (diktātu) “Neiepriecinošs vēstījums“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/    

Kultūras pagrimuma sekas

Par kultūras pagrimuma sekām izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Ilariona 2009. gada 18.decembra vēstījumu (diktātu) “Svarīgi ir, cik jūs esat spējīgi saglabāt savu uzticību Dieva Gribai“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/