Kas nosaka visas labvēlīgās pārmaiņas jūsu dzīvē?15.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kas nosaka visas labvēlīgās pārmaiņas jūsu dzīvē? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Godfrī 2005. gada 21.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Ņemiet savai darbībai par pamatu Dievišķās idejas, ko dod Valdoņi“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

No kāda vecuma bērniem būtu jāsāk mācīties?14.07.2017

Sabiedrībā notiek diskusijas no kāda vecuma pareizi būtu sākt mācīt bērnus? Es piekrītu domai, ka vidusskolu vajadzētu beigt 18 gadu vecumā, bet es nepiekrītu domai, ka tāpēc obligātai izglītībai ir jābūt no 5 gadu vecuma. Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas”uzskata, ka obligātai izglītībai ir jāsākas no 7 gadu vecuma. Kāpēc? Mēs nevaram pretoties Dieva likumiem un […]

Kā pārmaiņas cilvēka apziņā ietekmē fizisko plānu?13.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kā pārmaiņas cilvēka apziņā ietekmē fizisko plānu – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja El Morija 2005. gada 9.jūnija vēstījumu (diktātu) “Pašreiz Krievija veic ģenerālo tīrīšanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kad uz Zemes nebūs vairs ne bagāto, ne nabago?12.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kad uz Zemes nebūs vairs ne bagāto, ne nabago – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Surija 2005. gada 26.maija vēstījumu (diktātu) “Mācība par nabadzības un bagātības karmu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” redzējums Latvijas pārvaldības sistēmas attīstībai10.07.2017

Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” darba grupas ir uzsākušas darbu pie Latvijas pārvaldības digitāli interaktīvas sistēmas attīstības. Ar mūsu redzējumu, kādai vajadzētu būt Latvijas pārvaldības sistēmai, varat iepazīties: Latvijas pārvaldības sistēma_10.07.2017. Instrukcija Latvijas pārvaldības sistēmas lietošanai: Sistēma ir digitāli interaktīva – veidota vairākos līmeņos ar iespēju viegli pārvietoties starp līmeņiem. Spiežot uz pogas jūs nonākat nākamā līmenī un […]

Beznaudas produktu apmaiņas sistēma Latvijas iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” ir uzsākusi darbu pie Latvijas pārvaldības sistēmas pilnveidošanas. Mums ir idejas kā vajadzētu pilnveidot veselības, izglītības, sociālās nodrošināšanas un ekonomikas sistēmu. Kādam var šķist mūsu idejas nereālas, bet reālas tās kļūs tad, ja mēs atradīsim reālus risinājumus. Kādam mūsu aktivitātes var radīt izbrīnu, varbūt pat nepatiku, bet mēs domājam tikai par […]

Kā kļūt par Dievu?09.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kā kļūt par Dievu? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Šivas 2005. gada 2.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Krievijas nākotne saistīta ar patiesās ticības tradīciju atjaunošanu“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Svētā Gara kopiena08.07.2017

Tēmu par Svētā Gara kopienu izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanata Kumara 2005. gada 7.maija vēstījumu (diktātu) “Es pacietīgi gaidu, kad katrs no jums būs gatavs pievienoties Gaismas Hierarhijai un būt par tās priekšposteni tur, kur jūs atrodaties tieši tagad“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/

Kāpēc mūsdienās nav nekā svarīgāka par brīvības un demokrātijas principiem?07.07.2017

Atbildi uz jautājumu – kāpēc mūsdienās nav nekā svarīgāka par brīvības un demokrātijas principiem? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Godfrī 2005. gada 21.aprīļa vēstījumu (diktātu) “Ņemiet savai darbībai par pamatu Dievišķās idejas, ko dod Valdoņi“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. http://sirius-riga.lv/