Lai darbā būtu veiksmīgi rezultāti, kādiem cilvēkiem vajadzētu strādāt vienā komandā?01.05.2021

Atbildi uz jautājumu – lai darbā būtu veiksmīgi rezultāti, kādiem cilvēkiem vajadzētu strādāt vienā komandā? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 9.grāmatas “Augstākās Pasaules” 11.nodaļu “Aura”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_11.nodaļa_Aura