Kurā brīdī cilvēks sāk domāt un interesēties par Smalko Pasauli?16.11.2018

Atbildi uz jautājumu – kurā brīdī cilvēks sāk domāt un interesēties par Smalko Pasauli?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 3.grāmatas 1.nodaļu “Cilvēks pats pret sevi”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS-ĒTIKAS-MOZAĪKA_3.grāmata_Cilvēks-nepieņem_1.daļa