Kultūras pagrimuma sekas18.05.2017

Par kultūras pagrimuma sekām izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Ilariona 2009. gada 18.decembra vēstījumu (diktātu) “Svarīgi ir, cik jūs esat spējīgi saglabāt savu uzticību Dieva Gribai“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/