Kas palīdzēs glābt planētu Zeme?21.08.2019

Atbildi uz jautājumu – kas palīdzēs glābt planētu Zeme? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 17.nodaļu “Apdraudētā planēta”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_17.nodaļa_Apdraudētā planēta