Kas notiek, ja cilvēks atsakās no atbildības?24.11.2020

Atbildi uz jautājumu – kas notiek, ja cilvēks atsakās no atbildības? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 7.grāmatas “Gara augšupeja” 9.nodaļu “Labuma doma”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_9.nodaļa_Labuma doma 1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_9.nodaļa_Labuma doma 2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_9.nodaļa_Labuma doma 3.d.