Kas notiek ar cilvēku, kas pieskāries Uguns Mācībai?02.07.2018

Atbildi uz jautājumu – kas notiek ar cilvēku, kas pieskāries Uguns Mācībai?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 7.nodaļu “Nākotnes jausmas”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_7.nodaļa_Nākotnes jausmas