Kas nosaka jaunrades smalkumu?17.03.2021

Atbildi uz jautājumu – kas nosaka jaunrades smalkumu? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 9.grāmatas “Augstākās Pasaules” 3.nodaļu “Redzējumi”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_3.nodaļa_Redzējumi 1.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_3.nodaļa_Redzējumi 2.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_3.nodaļa_Redzējumi 3.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_3.nodaļa_Redzējumi 4.d.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_3.nodaļa_Redzējumi 5.d.