Kas ir evolūcijas īstais līdzstrādnieks?29.07.2020

Atbildi uz jautājumu – kas ir evolūcijas īstais līdzstrādnieks? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 7.grāmatas “Gara augšupeja” 2.nodaļu “Apziņas attīstība”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_2.nodaļa_Apziņas attīstība