Kāpēc viskaitīgākās ir nejaušās domas?10.09.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc viskaitīgākās ir nejaušās domas?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 2.grāmatas 5.nodaļu “Necienīgas domas”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_5.nodaļa_Necienīgas domas