Kāpēc vajadzīgi tik daudz pārbaudījumi?07.06.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc vajadzīgi tik daudz pārbaudījumi?– izpratīsiet, lasot  Anetes Eihmanes grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka”  1.grāmatas 5.nodaļu “Vissvarīgākais”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_1.daļa_Patiesības ceļš_5.nodaļa_Vissvarīgākais