Kāpēc tikumiskiem pamatiem jākļūst par zināšanu sastāvdaļu?10.04.2019

Atbildi uz jautājumu – kāpēc tikumiskiem pamatiem jākļūst par zināšanu sastāvdaļu? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 5.nodaļu “Parastības tumsa”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_5.nodaļa_Parastības tumsa