Kāpēc jaunatnācējiem Brālība nosaka pārbaudes laiku 3-7 gadi?15.09.2020

Atbildi uz jautājumu – kāpēc jaunatnācējiem Brālība nosaka pārbaudes laiku 3-7 gadi? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 7.grāmatas “Gara augšupeja” 5.nodaļu “Veiksmes ķīla – Gara cildenums”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_7.daļa_Gara augšupeja_5.nodaļa_Veiksmes ķīla – Gara cildenums