Kāpēc informācijas jūrā vajag atrast Patiesības drusciņas?05.02.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc informācijas jūrā vajag atrast Patiesības drusciņas? – izpratīsiet, lasot Gaismas Skolotāja Sanats Kumara  2011. gada 14.jūnija vēstījumu (diktātu) “Saglabājiet savu apziņu tādā līmenī, kurā tā nav pieejama ilūzijas kārdinājumiem“, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu.

http://sirius-riga.lv/