Kāpēc cilvēkam nevajag zināt kurš izteikts vārds vai doma ir nesusi augstāko labumu?08.10.2018

Atbildi uz jautājumu – kāpēc cilvēkam nevajag zināt kurš izteikts vārds vai doma ir nesusi augstāko labumu?– izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 2.grāmatas 7.nodaļu “Doma Pasaules Labumam”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_2.daļa_Doma_7.nodaļa_Domas Pasaules Labumam