Kāpēc Augstākie Spēki nepriecājas par visām iestādēm, kas cīnās par mieru, bet atbalsta tikai dažu iestāžu darbību?10.08.2019

Atbildi uz jautājumu – kāpēc Augstākie Spēki nepriecājas par visām iestādēm, kas cīnās par mieru, bet atbalsta tikai dažu iestāžu darbību? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 4.grāmatas “Cilvēks nepieņem” 16.nodaļu “Miera Mācība”, kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_4.daļa_Cilvēks nepieņem_16.nodaļa_Miera Mācība