Kad nav iespējama evolūcija?30.03.2021

Atbildi uz jautājumu – kad nav iespējama evolūcija? – izpratīsiet, lasot Anetes Eihmanes sastādīto grāmatu “Dzīvās Ētikas Mozaīka” 9.grāmatas “Augstākās Pasaules” 4.nodaļu “Trīs pasaules”kas cilvēcei dots caur Lielās Gaismas Brālības Sūtņiem Helēnu un Nikolaju Rērihiem.

DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA_9.daļa_Augstākās Pasaules_4.nodaļa_Trīs pasaules